Dự án Khu nhà ở Tâm Lực

11/03/2024

Dự án Khu nhà ở Tâm Lực
Đối tác Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Địa Kỹ Thuật Và Môi Trường
Công việc Thí nghiệm PDA, tải trọng thí nghiệm 3300T
Thời gian thực hiện Tháng 3/ 2024
Địa điểm TP Thủ Đức- Hồ Chí Minh