anh_dep_du_an/han_ocell.jpg

Phương pháp Tự cân bằng – Giải pháp tối ưu cho Chủ đầu tư

Để kiểm tra chất lượng móng cọc, bên cạnh các phương pháp thí nghiệm hiện trường như Siêu âm, Biến dạng nhỏ (PIT), Biến dạng lớn (PDA)…thì Nén tĩnh là một trong trong những thí nghiệm hiện trường không thể không nhắc tới nhằm kiểm tra sức chịu tải của cọc. Phương pháp thực hiện thí nghiệm này thường sử dụng các khối tải bê tông làm đối trọng hoặc dùng các hệ cọc neo xung quanh.
Tin tức dự án | 26/07/2022